Zakelijk

Hebben je medewerkers last van Burn-Out klachten en wil je ze er weer snel bovenop helpen?

Burn-out

Bij een burn-out is er sprake van totale uitputting van het lichaam, waarbij je lijf en brein tegelijkertijd in een soort van jaagstand staan. Bij een burn-out kun je last hebben van een veelheid aan lichamelijke en psychische klachten: vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen, prikkelbaarheid, piekeren, paniekaanvallen en allerlei lichamelijke klachten (hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, darmproblemen, hartkloppingen, benauwdheid). Daarnaast kun je als gevolg van een burn-out ineens last krijgen van een negatief zelfbeeld, gevoelens van falen en schuld.

De behandeling bestaat vaak uit verschillende componenten: een combinatie in van gedragstherapie, EMDR en mindfulness. Het is van belang om door middel van gedragstherapie tot herstel te komen. Daarnaast brengen we persoonsfactoren in kaart, die een risicofactor zijn tot het ontwikkelen van een burn-out en pakken we deze vervolgens aan dmv gedragstherapie en EMDR. Tenslotte kijken we naar werkgerelateerde factoren en maken een plan tav re-integratie.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen en tot allerlei klachten leiden. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat EMDR ook effectief kan zijn bij de behandeling van angsten en fobieën. door zogenaamde Flash Forwards als uitgangspunt te nemen.

Een flashforward is een fantasie over de toekomst. Meestal is dat een specifieke rampzalige afloop van een confrontatie met een angstwekkend object of bedreigende situatie. EMDR uitgevoerd op een flashforward heeft in feite een ruimer indicatiegebied dan angsten en fobieën alleen. Er wordt nu niet gezocht naar een rampzalige gebeurtenis in het verleden die de aandoening verklaart, maar een die betrekking heeft op een mogelijke gebeurtenis in de toekomst. We zouden kunnen zeggen dat de flashforward het ultieme schrikbeeld is.

Lees verder…>

Vragen of aanmelden?

Mocht je nog vragen hebben over EMDR of wil je weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van jouw eigen klachten, neem dan gerust contact met mij op.